Inscripció

La inscripció és gratuïta però obligatòria.
Cal enviar un correu a inscripcio@catpaisatge.net amb:

  • Nom i cognoms*
  • País*
  • Entitat/Empresa/Camp professional

*dades necessàries

Es confirmarà la inscripció en un termini de 48h i avisarem via correu de com accedir a les
sessions. Si no el reps, pots trucar-nos a l’Observatori del Paisatge (+34) 972 27 35 64.

Protecció de dades:
Us informem que les vostres dades personals seran tractades pel Consorci de l’Observatori del
Paisatge de Catalunya, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar les
inscripcions i altra informació relacionada amb el seminari. Les dades es tractaran sobre la
base del vostre consentiment si és el cas, el compliment d’obligacions legals i els interessos
legítims de l’Observatori del Paisatge. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment si és el cas, dirigint-vos al
responsable del tractament de dades a l’adreça protecciodades@catpaisatge.net. Per a més
informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.