Presentació

De quina manera la creació artística contribueix a refer els vincles emocionals i afectius amb el territori? Pot l’art reinvertir dinàmiques obsoletes, propiciar el diàleg entre diferents actors, estimular l’autoestima pel lloc, o reactivar una acció comunitària a favor del paisatge? Com les pràctiques creatives o artístiques poden ajudar a transmetre valors en el paisatge, sensibilitzar, transformar i, en definitiva, apropar-lo a la població? 

Ens enfrontem a uns reptes globals i locals que ens obliguen a repensar els territoris on vivim. Gran diversitat de paisatges, tant urbans com rurals, necessiten noves maneres d’aproximar-s’hi, reclamen un canvi de mirada, i una reelaboració dels seus relats. En aquest context, sorgeixen diferents pràctiques artístiques que, a través de la creativitat, l’experimentació,

la reflexió i l’acció, transformen el territori i redescobreixen i reinterpreten el paisatge. Es tracta d’un ventall ampli d’iniciatives, efímeres o permanents, interdisciplinars i participatives que, arrelades a espais concrets, interpel·len la nostra relació amb el territori i generen llocs innovadors, sovint allunyats dels relats oficials i hegemònics. 

El Seminari, coorganitzat entre l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, explorarà el potencial que té la creativitat per generar dinàmiques de transformació i revitalització del paisatge, d’ordenació dels territoris, de socialització i activació patrimonial, i de desenvolupament local.

Coordinació acadèmica: Rosa Cerarols, Antoni Luna i Pere Sala


Amb el suport de:

Projecte CSO2017-86136-P finançat per l’Agència Estatal d’Investigació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional


Amb la col·laboració de: